FarMedRx

Electronisch voorschrijf- en medicatiebewakingssysteem voor zorginstellingen.

Waarom FarMedRx?

  • medicatiebewaking
  • klinisch én poliklinisch voorschrijven
  • snel te leren
  • eenvoudige ingebruikname.

Lees verder

 

FarMedZ

Electronisch voorschrijf- en medicatiebewakingssysteem voor ZBC’s en vrijgevestigde specialisten.

Waarom FarMedZ?

  • medicatiebewaking
  • poliklinisch voorschrijven
  • snel te leren
  • eenvoudige ingebruikname.

Lees verder

FarMedAid

Continuïteit in medicatieveiligheid.

Waarom FarMedAid?

• borging beschikbaarheid software
• borging kennis
• borging IT-dienstverlening
• betere regeling dan een zogenaamde escrow-regeling.

Lees verder

E-health advies

Advies over medicatieveiligheid, geneesmiddelendistributie en koppelingen met andere systemen.

Waarom e-healthadvies van FarMedvisie?

• brede ervaring in verschillende sectoren
• specialistische kennis op het gebied van farmacie en ICT
• inzicht in de werkprocessen van vele instellingen.

Lees verder

Business Intelligence met FarMedRx

In toenemende mate hebben zorginstellingen behoefte aan een beter inzicht in de kwaliteit en de kosten van het medicatieproces

Het EVS FarMedRx voorziet standaard in een aantal verbruiksoverzichten, maar die zijn niet altijd toereikend. In die gevallen voorzien wij op verzoek in bepaalde rapportages.

In de praktijk beschikken veel zorginstellingen over een eigen BI-oplossing, waarmee zij rapportages maken. Met FarMedBI zijn wij in staat u periodiek te voorzien van hele rijke datasets voor een beter inzicht in het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie.

FarMedBI biedt u hiermee bijvoorbeeld meer inzicht in:
– het medicatiegebruik van uw cliënten (o.a. psychofarmaca en de dure geneesmiddelen)
– de farmaceutische leveringen
– de kwaliteit van de toedieningsregistratie (TDR)
– de medicatiekosten

Voor eventuele vragen, kunt u mailen naar lisanne@farmedvisie.nl.

Digitale toedieningsregistratie in FarMedRx

Steeds meer zorginstellingen willen af van de papieren deellijst en willen de toediening van geneesmiddelen digitaal vastleggen. In FarMedRx is dat allemaal mogelijk, ook de dubbelcontrole.
Voor meer informatie kunt u mailen naar lisanne@farmedvisie.nl.

Demo aanvragen

Wilt u de mogelijkheden die FarMedvisie u biedt zelf bekijken in een demo-omgeving? Of wenst u een presentatie op locatie? Vraag dan een demo aan via info@farmedvisie.nl


Geeft u daarbij a.u.b. aan of u een demo wenst voor FarMedRx of FarMedZ, wat de achtergrond is van uw aanvraag, wat uw functie is en eventueel welk EPD u gebruikt.


Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld, uw contactgegevens worden niet verstrekt aan derden.